TEGLSTEINSFASADE

Teglsteinsfasade på Voss Amfi.

 

På kjøpesenteret Voss Amfi utførte vi fasadearbeid i teglstein på oppdrag for Consto AS.

1/2