NATURSTEINSARBEID

Natursteinsarbeid på Gossland Kraftverk på Voss.

 

På Gossland kraftverk utførte vi steinarbeid og mura natursteinsfasade på oppdrag for Flage Maskin AS.

1/4
Cookies (instillinger -> sporing og analyser-body-slutt):